Kroužky

ZÁJMOVÉ  AKTIVITY  V  MŠ Jelínkova 3

Aktualizováno: 3. 10. 2016

Upraveno:

 

Dny, ve kterých budou tyto kroužky probíhat, budou upřesněny až po třídních informativních schůzkách, po sladění s kroužky v ZUŠ.

Začátek kroužků – od října 2016

Ve školním roce 2016/2017 budou v naší mateřské škole probíhat tyto zájmové aktivity:

 

  • Barevné pískání – zdravé dýchání

Cíl:
* naučit se základy hry na flétnu
* správně hospodařit s dechem
* rozlišovat sílu a barvy zvuků a tónů
* pěstovat rytmické, intonační a metrické hudební cítění
* vytvářet pozitivní vztah k hudbě
* procvičovat jemnou motoriku – prstová cvičení
* posilovat smysl pro rytmus a rým
* uvolňovat vnitřní napětí a stres
* mít radost a potěšení z nové dovednosti a jejího rozvíjení
Kdy?
*
Vede:
*

Seznam dětí:

 

  • Metoda dobrého startu

Cíl:
* posílit a procvičit jazykové a komunikační dovednosti
* rozvíjet prostorovou orientaci se zrakovým i sluchovým vnímáním
* rozvíjet koordinaci oko–ruka
Kdy?
* čtvrtek – předškolní děti (zelený klíč; 14,45 – 15,30 hod.)
Vede:
 * lichý týden – p. uč. Dana Ujfaluši

Seznam dětí: pouze lichý týden

Gotvald Svatopluk

Novák Filip

Pytlíčková Tereza

Rajzler Jakub

Volek Jakub

Vrbická Eliška

Machačová Liliana

Hofman Sebastian

Cetkovská Barbora

Fojtů Karolína

Urbánek Patrik

Kastner Jeffrey

Staník Petr

Straník Martin

 

 

  • Pohybově-taneční kroužek

Cíl:
* pohybem rozvíjet a vyjadřovat hudební cítění
* rozvíjet koordinaci těla s hudbou
* pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus
* pěstovat ladný pohyb
Kdy?
* úterý – předškolní děti (16.30 – 17.30 hod.) v tělocvičně Gymnázia
Vede:
* p. uč. Nikola Čudovská – při ZUŠ

Seznam dětí:

 

 

  • Logopedie

Cíl:
* náprava řeči a špatné výslovnosti
Kdy?
* v úterý – 13.00–15.00 hod.* čtvrtek – 13.00 – 15,00 hod.
Vede:
* Martina Sajbotová pod vedením Mgr. J. Večeřové (speciální logoped)

Seznam dětí (sudy týden) – úterý:

Ganiec Zdeněk

Fojtů Karolína

Hofman Sebastian

Cetkovská Barbora

Machačová Liliana

Pytlíčková tereza

 

Seznam dětí (sudý týden) – čtvrtek:

Křenková Kateřina

Staník Petr

Staník Martin

Volek Jakub

Vrbická Eliška

Rajzler Jakub

 

 

  • Kroužky v ZUŠ

Naše mateřská škola úzce spolupracuje se Základní uměleckou školou Rýmařov. Děti navštěvují v doprovodu učitelek ZUŠ výtvarný a dramatický kroužek v dopoledních i odpoledních hodinách v době provozu mateřské školy.

Výtvarný kroužek:
* úterý – 14.30- 16.45 hod. (vede Šárka Lupečková)
Dramatický kroužek:
*

 

Výtvarný kroužek – úterý – seznam dětí: