Dokumenty

Školní řád MŠ Jelínkova

Provozní řád MŠ Jelínkova

Provozní řád školní zahrady

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Deset dobrých rad před vstupem do MŠ

 

Přihláška ke stravování

Informace k platbám za stravování

Směrnice – úplata za předškolní vzdělávání a stravování v MŠ

Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání_2017

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v době prázdninového provozu MŠ

Zmocnění pro předávání dítěte (dětí) mateřskou školou jiné pověřené osobě (osobám)

Dohoda o ukončeni školní docházky

Žádost o přestup dítěte na jiné OP

 

Žádost o potvrzení školného

Informace k žádosti o potvrzení školného