Aktuality

 • PROJEKT – ŠABLONY pro MŠ – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Naše MŠ je zapojená do šablonových projektů. Projekt se jmenuje „Vzděláváme se pospolu“, reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001714, spolufinancovaného Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je  investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení. Cílem je podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné vzdělávání. Realizovat budeme aktivity zaměřené na osobností a sociální rozvoj pedagogů a personální aktivity, které zajistí lepší chod MŠ. Projekt je dvouletý – od září 2016 – do srpna 2018.

Námi zvolené aktivity projektu jsou:

 • odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ formou dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVPP)
 • individualizace vzdělávání v MŠ
 • osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
 • personální podpora MŠ – chůva
 • personální podpora MŠ –  školní asistent

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

 

 

 

 • Prázdninový provoz a přijetí dětí v době prázdnin

Informace pro rodiče:

 • ředitelka mateřské školy Rýmařov, Jelínkova 3, vyhovuje všem žádostem, tak, jak si rodiče požádali
 • platby za stravné a školné jsou strhávány z účtu dle vypsané prázdninové docházky
 • kdo nemá inkaso, platbu si uhradí hotově v kanceláři u p. účetní, Jelínkova 3
 • nastane-li jakákoliv změna v docházce dítěte, jsou rodiče povinni informovat p. učitelky ve třídě a ohledně plateb kontaktovat p. účetní
 • seznam dětí na červenec 2017 – Seznam přeřazených dětí_MŠ Jel_7-2017
 • seznam dětí na srpen 2017 – Seznam přeřazených dětí_MŠ Rev_8-2017
 • seznam dětí přeřazených do Janovic v červenci 2017 – Seznam dětí přeřazených do Janovic_prázdniny 2017

Zapsáno: 29.6.2017

 

 

 

 • Veřejná zakázka malého rozsahu – dovybavení kuchyně v MŠ 1. máje Rýmařov

Ředitelka mateřské školy vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu – dovybavení kuchyně v MŠ 1. máje 11, Rýmařov. Dokumenty k výzvě VZ_Veřejná zakázka_dovybavení kuchyně MŠ 1. máje Rýmařov Dokumenty ke stažení k VZ_Doklumenty k písemné potřebě

Zveřejněno: 19. 06. 2017

 

 

 

 • Výsledky zápisu dětí do MŠ Rýmařov – 2017

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým žádostem o přijetí ke vzdělávání se vyhovuje za oznámená. Od doby oznámení běží 15 denní lhůta pro odvolání. Ve dnech 12. – 13. 6. se všichni zákonní zástupci dostaví pro vyzvednutí rozhodnutí o přijetí, nepřijetí k předškolnímu vzdělávání do ředitelny MŠ, Jelínkova 3, Rýmařov.

Seznam přijatých dětí – Seznam přijatých dětí_2017

Seznam nepřijatých dětí – Seznam nepřijatých dětí_2017

Zapsáno: 8.6.2017

 

 

 

 • FOCENÍ dětí na školní zahradě

Ve středu 31.5.2017 od 9:00 hod. –  se budou všechny děti z mateřské školy na Jelínkové 3 fotografovat na školní zahradě. Fotit se budou: třídy, skupiny dětí dle jejich přání, nebo jednotlivci zvlášť – dle přání rodičů. (Informace předejte p. učitelkám ve třídách!)Snímek Fotograf – p. Drexler

Zapsáno: 30.5.2017

 

 

 

 • Prázdninový provoz mateřských škol v Rýmařově – 2017

UZAVŘENÍ jednotlivých MŠ:

MŠ 1. Máje      – z provozně technických důvodů celé prázdniny

MŠ Jelínkova  – od 1. 8. – 25. 8. 2017

MŠ Revoluční – od 3. 7. – 31. 7. 2017

MŠ Janovice   – od 17. 7. – 25. 8. 2017

Tabulku s prázdninovým provozem rozklikněte – Prázdninový provoz MŠ 2017

Do 10. června si musí všichni rodiče v rýmařovských mateřských školách:

 • zapsat do tabulek v jednotlivých třídách prázdninovou docházku svých dětí,
 • vyplnit Žádost o přijetí dítěte k předšk. vzdělávání v době prázdnin,
 • Žádost odevzdat do 10. června p. učitelce ve třídě ve své MŠ

V době prázdnin bude v provozu vždy pouze 1 mateřská škola. Žádáme tímto rodiče, aby řádně zvážili docházku a přeřazování dětí. Docházka dítěte bude dle vyplněné žádosti uhrazena předem, a to inkasní platbou nebo ji přijďte do 25. června zaplatit k p. účetní do MŠ, Jelínkova 3 (platby v červnu na červenec, v červenci na srpen). Školné na prázdniny činí 15,- Kč/den.

Zapsáno: 10.5.2017

 

 

 

 • ZÁPIS do MŠ

Bližší informace naleznete v rýmařovském Horizontu, nebo rozklikněte – ZDE

Zapsáno: 28.3.2017

 

 

 

 • STRAVNÉ v MŠ – změna od 1. 3. 2017

Od 1. 3. 2017 změny v částkách za stravu v MŠ: Děti 3 – 6 leté:

 • PŘESNÍDÁVKA            8,- Kč
 • OBĚD                         18,- Kč
 • SVAČINA                      7,- Kč

Celková hodnota celodenní stravy zůstává 33,- Kč. Děti 7 leté a více:

 • PŘESNÍDÁVKA            8,- Kč
 • OBĚD                         20,- Kč
 • SVAČINA                      7,- Kč

Celková hodnota  celodenní stravy zůstává 35,- Kč.

Zapsáno: 6. 3. 2017

 

 

 

 • Minicirkus PALDUSOVI

V úterý 7.3.2017 uvidí děti v MŠ na Jelínkově 3, malé představení se zvířátky – medvídkem mývalem, fretkou a cvičenými pejsky Minicirkus Paldusovi“.SAM_3426 Představení začíná: v 9.00 hod. Vstupné: 50,- Kč Děti mohou přinést pro další zvířátka, která mají Paldusovi v Havlíčkovém Brodě, jakékoliv krmení (suché pečivo, piškoty, zeleninu, jablíčka aj.). Děkujeme za spolupráci.

Zapsáno: 21.2.2017

 

 

 

 • Jarní prázdniny

Ve dnech od 20.2. – 24.2.2017 jsou jarní prázdniny. Kdo z dětí nebude chodit do MŠ, nezapomeňte si rodiče odhlásit stravu!! Děkujeme za spolupráci.

Zapsáno: 19.2.2017

 

 

 

 • Pohádkový KARNEVAL 

  s Klauny FAMILY

  se uskuteční:klaun Family

  • v pátek 10.2.2017 v 16.00 hod.
  • v sále ZUŠ na Divadelní ul.
  • DŮLEŽITÉ – provoz MŠ v pátek pouze do 15.30 hod.!! Děti s p. učitelkami a rodiči odchází do sálu, příprava na Karneval.
  • odměny a dárky pro děti zajištěny
  • srdečně zveme všechny děti z naší školky, Jelínkova 3, rodiče i sourozence

  RODIČE, zajistěte si pro své děti pitný režim (kdo co má rád). Děkujeme. Čtěte plakátek u svých tříd, nebo se informujte u p. učitelky ve třídě.

  Hurá na Karneval!!

Zapsáno: 7.2.2017

 

 

 

 •  PODĚKOVÁNÍ

Vážení rodiče, děkujeme za vyplnění dotazníků. K vašim připomínkám a dotazům se vedení mateřské školy vyjádří do 10.2.2017. Božena Jarošová, ředitelka MŠ

Zapsáno: 23.1.2017

 

 

 

 • PŘEDNÁŠKA POUZE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ – nástup dětí do ZŠ

Mateřská škola nabízí 2 termíny stejné přednášky s Mgr. M. Piňosem, ředitelem PPP Bruntál. POKUD RODIČŮM JEDEN Z TERMÍNŮ NEVYHOVUJE, MOHOU VYUŽÍT DRUHÝ, V JINÉ MŠ. 1. Termín přednášky

 • v ÚTERÝ 17. ledna 2017 v 15:30 hodin v MŠ Revoluční 30 – třída „Veverek“- spodní pavilon

2. Termín přednášky

 • v ÚTERÝ 24. ledna 2017 v 15:30 hodin v MŠ 1. Máje 11 – třída „Soviček- přízemí vpravo

Zapsáno: 9. 1. 2017

 

 

 • Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole (školné)

  Vážení rodiče, na základě Vaší písemné žádosti, která bude předána prostřednictvím paní učitelek vedoucí učitelce odloučeného pracoviště Mateřské školy, Rýmařov, Vám vystavíme potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 35bb zákona č. 586/1992, o dani z příjmu.   Žádost obdržíte ve své MŠ nebo na www.msjelinkova.cz – sekce „Dokumenty“.   Písemné žádosti budou paní učitelky přijímat do pátku 20. 1. 2017, následně je vedoucí učitelky odevzdají p. účetní Věře Žváčkové.   Vyplněné potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ obdržíte v MŠ ve své třídě u paní učitelek nejpozději v pátek 3. 2. 2017.   Božena Jarošová ředitelka MŠ

Zapsáno: 3. 1. 2017

vanocni-prani

 

„VÁNOČNÍ PRÁZDNINY!!“Stromecek[1]

Od pátku 23.12.2016 do 2.1.2017 včetně, bude provoz všech MŠ uzavřen. Provoz MŠ končí ve čtvrtek 22.12.2016, v novém roce začínáme v úterý 3.1.2017.

Radostné a spokojené Vánoce všem dětem i rodičům přeje kolektiv MŠ Jelínkova, MŠ 1. máje, MŠ Revoluční a MŠ Janovice.

Zapsáno: 14.12.2016

 

 

 • Focení dětí u vánočního stromečku s hračkami:

se uskuteční v pátek 16. 12. 2016 v dopoledních hodinách. Fotit bude p. L. Kebísková – fotografka Kdo z rodičů nebude mít o focení zájem, informujte p. učitelky ve své třídě. Cena série 3 ks fotografií – formát/15×20 = 120,- Kč

Zapsáno: 14.12.2016

 

 

 

 • Vánoční posezení pro rodiče v MŠ Jelínkova:

Ve třídě Zelený klíč u předškoláčků se uskuteční ve středu 14. 12. v 15.30 hod. Ve třídě Červený klíč u menších dětí se uskuteční ve čtvrtek 15. 12. v 15.30 hod. Jste srdečně zváni. Čtěte prosím plakátky u jednotlivých tříd!!

Zapsáno: dodatečně 14.12.2016

 

 

 

 • Informace pro rodiče z MŠ Jelínkova 3

V pondělí 24. 10. 2016 shlédnou děti v MŠ hudební pořad pro děti:  

Wolfík (Wolfgang Amadeus Mozart)

Malý Wolfík nás zavede do své hudební říše prostřednictvím tří hudebních obrazů: v lese, na zámku a na bitevním poli. Seznámíme se i s jeho tatínkem Leopoldem, sestřičkou Nanynkou a skřítkem Papagenem. Společně si zazpíváme, zatančíme, poznáme Wolfíkovo neviditelné divadlo a vyslechneme úryvky z několika jeho skladeb: Malá noční hudba, Menuet, Ukolébavka, Turecký pochod apod.. Naučíme se také o Wolfíkovi jednoduchou písničku. Délka trvání 45 minut. Pořad pro děti připravil Martin KUBÁT, pedagog konzervatoře a profesionální varhaník. Představení začíná: v 10:30 hod. Vstupné: 40,- Kč Děkujeme za spolupráci.

Zapsáno: 17.10.2016

 

 

 

 • Informace pro všechny rodiče rýmařovských mateřských škol

MŠ Jelínkova 3 a MŠ Janovice budou v době podzimních prázdnin z provozně technických důvodů UZAVŘENY!!   Kdy: středa 26.10. a čtvrtek 27.10.2016   Rodiče z uzavřených mateřských škol (MŠ Janovice a MŠ Jelínkova) nahlásí nebo napíší do seznamu ve svých školkách, které děti budou potřebovat přeřadit do MŠ na Revoluční 30, nebo do MŠ 1. máje 11. Učiňte tak nejpozději do 19.10.2016 (z důvodu objednání pečiva a potravin k vaření).   Děti z uzavřených MŠ budou přeřazeny do MŠ 1. Máje 11 a do MŠ Revoluční 30.

 stromypodzim

Děkuji rodičům za pochopení a spolupráci a přeji všem příjemné prožití podzimních prázdnin !!

Nezapomeňte své děti odhlásit ze stravy – www.strava.cz !!   Za pochopení a spolupráci děkuji. Božena Jarošová, ředitelka MŠ

Zapsáno: 12.10.2016

 

 

 

 • Informace pro rodiče

V pátek 30.9.2016 přijede provést depistáž v oblasti logopedie a logopedických vad u dětí p. Mgr. J. Večeřová.

Zapsáno: 20.9.2016

 

 

 

 • Pohádka v MŠ na Jelínkové 3

Z důvodu nemoci paní V. Janečkové (Maňáskové divadlo Šternberk) se datum divadelního představení přesouvá na čtvrtek 29.9.2016. Děkujeme všem rodičům za pochopení.

Zapsáno: 20.9.2016

 

 

 • Informace pro rodiče v MŠ na Jelínkové 3

V pondělí 12.9.2016 shlédnou děti z mateřské školy na Jelínkové ul. v MŠ 3 pohádky v podání Maňáskového divadla ze Šternberka:

 1. Perníková chaloupka
 2. Červené klubíčko
 3. O slepičce a kohoutkovi

Představení začíná: v 8.45 hod. Vstupné: 40,- Kč Svačina: v 8,15 hod. Přiveďte své děti včas do MŠ, aby si stihly chviličku pohrát!! Děkujeme za spolupráci.

Zapsáno: 8.9.2016

 

 

 

 • Informace pro všechny rodiče mateřských škol!

Odpolední svačiny si můžete od 1.9.2016 na www.strava.cz odhlašovat! Pokud dítě odchází neočekávaně po obědě domů, svačina se od 1.9.2016 u oběda již nebude vydávat (ani náhradní svačina – kontrola hygieny). Pro svačinu si ale můžete přijít v době vydávání odpolední svačiny, tj. v 14:15 – 14:30 hod.

Zapsáno: 7.9.2016

 

 

 

 • Co má dítě umět při nástupu do MŠ:

  1. Zvládat základní hygienické návyky

  – mýt si ruce mýdlem, utírat do ručníku – vědomě ovládat své potřeby, samostatně používat WC (bez plen i na spaní) – umět smrkat do kapesníku

  1. Zdvořilostní návyky

  – pozdravit, požádat, poděkovat

  1. Schopnost slovního vyjadřování

  – komunikovat s učitelkou a dětmi – sdělovat svá přání – reagovat na pokyny, podněty

  1. Sebeobslužné činnosti

  – samostatně se najíst při svačině – pít z hrnečku – jíst samostatně lžící oběd – správně ji držet – samo se obléknout, svléknout, obout, vyzout – alespoň se snažit – umět si uklidit hračku na své místo   Ze Školního řádu vyplývá povinnost rodičů:

  • „Rodiče přivádějí do mateřské školy pouze děti zdravé, čisté a upravené.“
  • Učitelky mají právo – ( v zájmu ochrany zdraví ostatních dětí) – děti s nachlazením či jiným infekčním onemocněním do mateřské školy nepřijmout! 

Zapsáno: 24.8.2016

 

 

 

 • Odhlašování stravy na www.strava.cz

Od 1.9.2016 si již budou rodiče odhlašovat stravu svých dětí na portále www.strava.cz. Ale POZOR, rodiče jsou povinni dle Školního řádu omlouvat děti p. učitelkám ve třídách a v MŠ, kam děti docházejí. Rodiče jsou povinni informovat o důvodu nepřítomnosti dítěte!! (př: infekční onemocnění….aj.) Způsob odhlašování na portále www.strava.cz:

 1. do okýnka „výběr jídelny“ napíšete kód 10282
 2. do okýnka „uživatel“ napíšete bez diakritiky (bez háčků a čárek) příjmení a jméno svého dítěte (př: jarosovapetra)
 3. do okýnka „heslo“ napíšete opět příjmení a jméno svého dítěte – úplně stejně, jako do okýnka uživatel (př: jarosovapetra)
 4. po prvním přihlášení na příjmení a jméno vašeho dítěte si nezapomeňte v NASTAVENÍ (v modré liště nahoře stránky) změnit HESLO !!

Tím jste se dostali na stránky stravování. Klikněte na „objednávky“ a otevře se vám jídelníček vaší školky. Strava je vždy přihlášena, rodiče si stravu pouze odhlašují:

 1. kliknete do okýnka př: čtvrtek – odhlásí se vám strava na celý den
 2. kdo bude př: v pátek chodit po obědě, klikne do okýnka k odpolední svačině a zruší si tuto svačinu. Finanční částka za svačinu zůstane nestržena, vše vidíte v rohu v modré liště, jaká částka vám zůstává na tomto účtu. Pozor, finanční částka je uvedena včetně školného!! (Předškolní děti, které půjdou za rok do školy, mají platbu bez školného.)

Od 1.9.2016 se již NEBUDOU vydávat svačiny dětem, které půjdou po obědě domů!! Máte možnost odhlášení odpolední svačiny. V případě nejasností volejte na telefon p. účetní V. Žváčkové – 778 744 841 nebo na telefon p. ředitelce B. Jarošové – 732 786 713 Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

Zapsáno: 22.8.2016

 

 

 

 • Informace pro rodiče

 • Dne 18. 8. 2016 se spouští nový program na platby za školné a stravné. Původní 2 platby již budou sloučeny do jedné, program si umí vygenerovat zvlášť částku za školné a stravné.

 

 • Platby na září budou zaslány do banky ve čtvrtek 18.8.2016 a v pátek 19.8.2016 s datem splatnosti úterý 23.8.2016 (banka vyžaduje minimálně 2 pracovní dny na datum splatnosti). K tomuto datu by měly být platby strženy ze všech účtů ostatních bank a k 25.8.2016 převedeny na účet mateřské školy.

 

 • Kdo platí převodem z účtu na účet, žádáme rodiče, aby platbu převedly tak, aby k 25. 8. 2016 již byla na účtu mateřské školy!! Stravné a školné zaplaťte v jedné částce, pod jedním variabilním symbolem – př. 5025, 6018, 3055!!

 

 • Kdo z nových rodičů bude platit na poště, nebo převodem z účtu na účet, musí znát variabilní symbol svého dítěte. Volejte p. účetní V. Žváčkové na tel: 778 744 841

 

 • Kdo bude mít jakýkoliv problém, volejte buď p. účetní V. Žváčkové nebo na telefon p. ředitelky B. Jarošové – 732 786 713.

 

 • Rodiče, kteří pobírají sociální dávky, mohou být osvobozeni od plateb za školné. Musí si ale požádat o osvobození od placení školného a přinést úřední doklad z odboru sociálních věcí. Žádost předložte přímo p. ředitelce B. Jarošové!!

 

 • Kdo bude mít s platbami problém, ve výjimečných případech lze platby uhradit hotově přímo buď u p. účetní nebo u vedoucích učitelek jednotlivých mateřských škol.

 

 • Kdo nebude mít do 31.8.2016 uhrazenou platbu na září 2016, NEBUDE DÍTĚ PŘIJATO DO MŠ!!

Děkujeme za spolupráci. Božena Jarošová

Zapsáno: 18.8.2016

 

 

 

 • Informace k platbám za stravování – změny od 1.9.2016

 • Dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravováníStrávníci platí dle zařazení do věkových kategorií. Pro zařazení nezletilých strávníků do kategorií je rozhodující věk dosažený ve školním roce.ŠKOLNÍ ROK SE ROZUMÍ OD 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017Věkové kategorie:
  • MŠ 3-6 let celodenní strava – 33,- Kč přesnídávka, oběd, svačina
  • MŠ 3-6 let polodenní strava – 27,- Kč přesnídávka, oběd
  • MŠ odložená školní docházka – 35,- Kč přesnídávka, oběd, svačina

  Přesnídávka 7,- Kč Svačina 6,- Kč Forma úhrady :

 • Odhlašování dětí ze stravy – den předem do 12.00 hod. – www.strava.cz – č. zařízení – 10282.
 • Odhlašování dětí ze stravy po víkendu – do 7.00 hod. ráno – www.strava.cz.
 • Platby INKASEM (strávník přinese ze své banky souhlas k inkasu – do 30. června 2016, platbu provede škola).
 • Doporučený limit MŠ stravné 800,- + školné 350,- = celkem 1.150,- Kč.
 • Při vytvoření souhlasu k platbě inkasem uveďte do informacích pro příjemce jméno a příjmení dítěte.
 • Souhlas k inkasu si zadejte s platností k 1.8.2016 neomezeně.
 • K 20. srpnu proběhne první platba za stravné a školné na měsíc září !! Tak, aby platby byly převedeny do 25. srpna na účtu MŠ !!
 • Při onemocnění dítěte je možno si oběd první den odnést v jídlonosiči. 

 

 • Informace pro rodiče !!

Na webových stránkách www.strava.cz se již příští týden od 22.8.2016 budete moci zaregistrovat se jménem Vašeho dítěte. RODIČE, kteří ještě nedonesli p. účetní přihlášky na stravování se souhlasem k inkasu žádáme, aby tak učinili co nejdříve, nejpozději do 17.8.2016, nebo ráno 18.8.2016!! Ve čtvrtek 18.8.2016 bude programátor spouštět nový program, všechny děti nastupující do všech MŠ od září 2016 by již měly být v tomto programu zapsány včetně způsobu plateb za školné a stravné. Novým dětem budou přiřazeny variabilní symboly mateřskou školou. Kdo bude stravné a školné hradit složenkou na poště, nebo převodem z účtu na účet, musíte znát variabilní symbol dítěte!! Číslo variabilního symbolu dítěte vám sdělí p. účetní V.- Žváčková –  tel: 778 744 841. Děkujeme za spolupráci. Božena Jarošová

Zapsáno: 16.8.2016

Upraveno: 18.8.2016

 

 

 

 • Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2 (zde

 • http://www.rymarov.cz/vyberova-rizeni
 • Příloha č. 1 – Čestné prohlášení

Zapsáno: 26.07.2016

 

 

 

 • Hurá na prázdniny

mšKrásné prázdniny, příjemnou dovolenou plnou sluníčka, odpočinku a nových zážitků, přeje vám i vašim dětem kolektiv zaměstnanců naší mateřské školy.

Zapsáno: 18.7.2016

 

 

 

 • Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zde)

Opláštění komína, nátěr střechy a okapových svodů v MŠ Janovice, Zámecký park 6 Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“) a není zadávána postupem dle zákona, přestože některé úkony mohou tento postup připomínat. 1. Identifikace zadavatele Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace se sídlem: Jelínkova 741/3, 79501 Rýmařov zastoupená: Božena Jarošová, ředitelka IČO: 62352733 DIČ: CZ62352733 kontaktní osoba v záležitostech zadávacího řízení: Božena Jarošová, tel. 732 786 713, e-mail ms.jelinkova@seznam.cz   2. Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava 1 ks komína formou opláštění včetně opláštění hlavy komína, nátěr střechy a okapových svodů, v okapových svodech vytvořit záklopky na svádění vody do sudu. Rozměry střechy: délka 14,5 m, šířka 12,5 m, výška 7 m. Délka 1 ks okapového svodu: cca 12 m, celkem 4 okapové svody na budově MŠ.   3. Doba a místo plnění veřejné zakázky Předpokládaná doba zahájení plnění veřejné zakázky je od 1. srpna 2016. Předpokládá se plnění v měsících srpen – září 2016.   4. Rozsah kvalifikace uchazeče 4.1 Základní a profesní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který doloží

 • doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu této veřejné zakázky (prostá kopie živnostenského listu);
 • výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů, nebo výpis z obdobné evidence (prostá kopie)
 • čestné prohlášení (viz příloha 1).

4.2 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Podkladem pro zpracování nabídky je tato výzva. Nabídku podá uchazeč zpracovanou v českém jazyce v písemné podobě. Písemné nabídky musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče resp. oprávněnou osobou. Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku.   5. Nabídka Podkladem pro zpracování nabídky je tato výzva. 5.1. Způsob zpracování nabídky Nabídku podá uchazeč zpracovanou v českém jazyce v písemné podobě. Jako nedílná součást nabídky bude předložen návrh smlouvy upravující všechny nároky zadavatele na plnění této veřejné zakázky dle této výzvy. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Písemné nabídky musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče resp. oprávněnou osobou. Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku. 5.2. Náležitosti podání nabídky Nabídka (originál) bude předložena a zadavateli doručena v  zapečetěné obálce, která bude výrazně označena: „NABÍDKA – „Opláštění komína, nátěr střechy a okapových svodů v MŠ Janovice, Zámecký park 6“ – NEOTVÍRAT“. Na vnější straně obálky budou vyznačeny identifikační údaje o uchazeči obsahující obchodní firmu, sídlo, právní formu a identifikační číslo organizace. 5.3. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky Zadavatel veřejné zakázky ponechává na uchazeči, aby navrhnul cenu, která bude zpracována jako smluvní a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním plněním včetně veškerých rizik a vlivů. Nabídková cena za provádění prací bude uvedena v absolutní částce v české měně. Cena bude uvedena v členění:

 • cena bez DPH
 • sazba a výše DPH
 • celková cena s DPH

Zálohu zadavatel neposkytuje. Nabídkovou cenu lze překročit pouze v případě změny zákonných podmínek (změna sazby DPH apod.)   5.4. Lhůta pro podání nabídek Lhůtou pro podání nabídek se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat. Zadavatel stanoví tuto lhůtu na pondělí 25. července 2016 v 9:00 hodin. Nabídka je doručena včas, pokud je v rámci lhůty pro podání nabídek předána osobně, nebo doručena poštou do místa pro podávání nabídek. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny a zadavatel je bezodkladně vrátí uchazečům. 5.5. Místo pro podání nabídek Nabídky mohou být podány doporučeně poštou na adresu zadavatele (Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, 795 01 Rýmařov), nebo osobně v kanceláři u účetní Mateřské školy Rýmařov, Jelínkova 3, 795 01 Rýmařov, a to v pondělí až pátek od 07:30 do 16:00 hod., v týdnu od 18. 7. – 22. 7. (pondělí až pátek) od 07:30 do 15:30 hod.   6. Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek se uskuteční v pondělí 25. července 2016 v 10:00 hodin v kanceláři odboru školství u p. Bc. Leony Pleské, vedoucí odboru školství Města Rýmařov, náměstí Míru 1, 3. patro. Otevírání obálek se mají právo zúčastnit kromě hodnotící komise uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Každý uchazeč může být zastoupen nejvýše dvěma osobami.   7. Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pro hodnocení je rozhodující cena v korunách českých bez DPH.   8. Společná ustanovení 8.1. Dodatečné informace Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nebo organizaci zadávacího řízení ze strany uchazečů musí být zadavateli zaslány pouze v písemné formě (e-mailem, poštou, osobně) kontaktní osobě zadavatele uvedené v těchto zadávacích podmínkách, a to nejpozději 5 dnů před koncem zadávacího řízení.   8.2. Další podmínky řízení a upřesňující požadavky zadavatele

 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit, doplnit podmínky zadávacího řízení, dále zadávací řízení do uzavření smlouvy zrušit, případně veškeré přijaté nabídky odmítnout.
 • Zadavatel neposkytne náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky.
 • V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídku uchazeče, u něhož došlo v době od prokázání kvalifikace do podání nabídky ke změně, která by měla vliv na hodnocení kvalifikace.
 • Zadavatel vrátí uchazeči neotevřenou obálku s nabídkou, která byla doručena po termínu stanoveném zadavatelem pro podání nabídky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nebyly zpracovány podle těchto podmínek stanovených zadavatelem (kvalifikace, obsah nabídky atd.).

8.4. Způsoby ukončení zadávacího řízení Zadávací řízení může být ukončeno:

 • uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem;
 • uzavřením smlouvy s uchazečem umístěným v dalším pořadí, jestliže nedojde k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem;
 • bez vyhlášení vítěze, jestliže vyhlašovatel odmítne všechny předložené nabídky;
 • zrušením zadávacího řízení.

9. Přílohy K této zadávací dokumentaci jsou připojeny následující přílohy, jež jsou její nedílnou součástí: Příloha č. 1 – Čestné prohlášení     V Rýmařově dne 08.07.2016   „otisk úředního razítka“     Božena Jarošová, v.r. ředitelka MŠ Zapsáno: 1. 7. 2016 Úprava výzvy: 8. 7. 2016

 • Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace

  PŘIJME UČITELKU MŠ s kvalifikací pro předškolní vzdělávání. Pracovní poměr na dobu určitou. S nástupem od 1. 9. 2016. Částečný úvazek cca 50% Výše mzdy: 8.000 – 10.000,- Kč K žádosti přiložte:

    • životopis s podrobně popsanou praxí v MŠ
    • kopii dokladu o vzdělání
    • telefonní kontakt a e-mailovou adresu

  Kontaktní údaje: Jelínkova 741/3, 795 01 Rýmařov

 • msjelinkova.cz
 • tel: 732 786 713
 • ms.jelinkova@seznam.cz
 • Zájemci mohou podat písemnou žádost do 8. 7. 2016 na adresu školy.
 • Datum podání Žádosti – prodlouženo do 15. 7. 2016 na adresu školy.

 

 • Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace

PŘIJME UČITELKU MŠ s kvalifikací pro předškolní vzdělávání. Pracovní poměr na dobu určitou. S nástupem od 1. 9. 2016 Úvazek 0,90 Výše mzdy: 15.000 – 18.500,- Kč (dle odpracovaných let i více) K žádosti přiložte:

   • životopis s podrobně popsanou praxí v MŠ
   • kopii dokladu o vzdělání
   • telefonní kontakt a e-mailovou adresu

Kontaktní údaje: Jelínkova 741/3, 795 01 Rýmařov

 • msjelinkova.cz
 • tel: 732 786 713
 • ms.jelinkova@seznam.cz
 • Zájemci mohou podat písemnou žádost do 8. 7. 2016 na adresu školy.
 • Datum podání Žádosti – prodlouženo do 15. 7. 2016 na adresu školy.

Zapsáno: 28.6.2016

 • Informace o přijatých dětech v době letních prázdnin.

Ředitelka MŠ Jelínkova 3 tímto informuje všechny rodiče, že jsou děti přijaty do mateřské školy a odloučených pracovišť mateřské školy tak, jak si rodiče v napsali v „Žádosti o přijetí dítěte v době letních prázdnin.“ Nezapomeňte si přijít zaplatit docházku dítěte do MŠ na měsíc červenec a srpen k p. účetní Věře Žváčkové – MŠ Jelínkova 3 – třetí patro. Zvoňte prosím na třídu „Žlutý klíč.“ Pracovní doba p. účetní – 6.30 – 15.30 hod. Přerušení pracovní doby na oběda: 11.30 – 12.00 hod. Zapsáno: 27.6.2016

 • Spaní v MŠ

pro budoucí prvňáčky se uskuteční v pátek 24.6.2016. Bližší informace si společně sdělíme ve středu na slavnostním rozloučení. Zapsáno: 20.6.2016

 • Pozvánka pro rodiče budoucích „školáčků“

Ve středu 22.6.2015 jste srdečně zváni na „slavnostní rozloučení s Mateřskou školou“ Začátek: v 15,30 hod. na školní zahradě (za deště v MŠ) Program: *   zábavný pořad pro děti a rodiče – divadlo Zlatý klíč – p. Stuchlík * „pasování na školáky“    s předáváním dárků *   pohoštění (viz plakát na dveřích I. tř.)06Zapsáno: 20.6.2016    

 • LOGOPEDIE V MŠ

  V úterý  21. 6. 2016  v 8,00  hod. přijede  na logopedickou prevenci p. Mgr. Večeřová Jarmila, speciální logoped. Je již po nemoci, její návštěva je domluvena ze dne na den. Děkuji za pochopení. Nezapomeňte dát všem dětem  z obou skupin sešity do logopedie.

Zapsáno: 20.6.2016

 • Pohádka v Mateřské škole

V pondělí 20. 6. 2016 děti v MŠ na Jelínkové 3, shlédnou poslední pohádku v tomto školním roce v provedení p. Borošové z  Divadla dětského diváka z Přerova – „Boty dělají kocoura“ Vybíráme 40,- Kč na dítě Zapsáno: 19.6.2016 Boty dělají kocoura

 • Informační schůzky pro všechny rodiče – i pro rodiče přijatých dětí ke školní docházce v roce 2016-2017.

 • v Mateřské škole 1. Máje 11 se uskuteční v pondělí 20. června v 16.00 hod. Všichni rodiče budou informováni o změnách k 1. září 2016 ve způsobu odhlašování dětí, v platbách přes inkaso apod. Informace rodičům předá zástupce firmy VIS Plzeň. Po ukončení této schůzky zůstanou na informační schůzku pouze rodiče nově přijatých dětí, kde dostanou informace ohledně nástupu dětí do MŠ k 1. září 2016.

 

 • v Mateřské škole Jelínkova 3 a Revoluční 30 se uskuteční v pondělí 27. června v 15.30 hod. nejprve INFO SCHŮZKY  pro rodiče nově přijatých dětí! V 16.00 hod. se na Jelínkové 3 uskuteční schůzky pro všechny rodiče – z MŠ Jelínkova + MŠ Revoluční + MŠ Janovice (rodiče z Revoluční přejdou na schůzku do MŠ na Jelínkové). Zde jim budou poskytnuty informace o změnách k 1. září 2016 ve způsobu odhlašování dětí, v platbách přes inkaso apod. Informace rodičům předá zástupce firmy VIS Plzeň.

Děkujeme za pochopení, v případě nejasností se informujte u p. vedoucích učitelek jednotlivých MŠ nebo přímo u ředitelky MŠ Boženy Jarošové – tel: 732 786 713   Zapsáno: 12.6.2016

 • Akce v měsíci červnu v MŠ na Jelínkové 3:

 • 1. června – dopoledne na školní zahradě Den dětí
 • 10. června – AKADEMIE MŠ od 16.00 hod. v SVČ
 • 15. června – výlet: Zelený klíč – ZOO Olomouc – Svatý Kopeček (bližší informace na plakátku), vybíráme 150,- Kč
 • 15. června – výlet: Červený klíč – koňská farma ve Skalách u Rýmařova (bližší informace na plakátku), vybíráme 50,- Kč
 • 17. června – DEN RODINY na školní zahradě od 15.30 hod.
 • 21. června – LOGOPEDIE s p. Večeřovou – poslední v tomto školním roce
 • 20. června – dopoledne pohádka v MŠ – DDD Přerov
 • 22. června – slavnostní rozloučení s předškoláky – pro děti a rodiče !! Na školní zahradě v 15.30 hod.
 • 24. června – SPANÍ V MŠ – pro děti odcházející do školy
 • 27. června v 15.30 hod. informační schůzka pro nové rodiče k nástupu dětí do MŠ ve škol. roce 2016 – 2017, následuje v 16.00 hod. informační schůzka pro všechny rodiče – POZOR – NOVÉ ZMĚNY V ODHLAŠOVÁNÍ  DĚTÍ K 1.9.2016 – bližší informace poskytnou zástupci firmy VIS Plzeň. ÚČAST JEDNOHO RODIČE NUTNÁ!!

Zapsáno: 10.6.2016

 • Oznámení o uzavření MŠ v době letních prázdnin:

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, v souladu s 3 odst. 1 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů bude Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3 a její odloučená pracoviště v době letních prázdnin uzavřena takto:

 • MŠ 1. máje 11 – od 1.7. – 29.7.2016
 • MŠ Jelínkova 3 – od 18.7. – 12.8.2016
 • MŠ Revoluční 30 – od 1.8. – 26.8.2016
 • MŠ Janovice – od 18.7. – 26.8.2016

Kdo ze zákonných zástupců v době uzavření své kmenové mateřské školy bude potřebovat umístit dítě do jiné mateřské školy, musí si vyplnit „Žádost o přeřazení v době letních prázdnin“ (viz web/dokumenty MŠ) a nejpozději do 15. června tuto Žádost přinést v době úředních hodin (středa od 12.30 – 16,30 hod.) ředitelce MŠ Boženě Jarošové do MŠ Jelínkova 3. V době letních prázdnin se z důvodu přeřazování a odhlašování dětí bude platba vybírat HOTOVĚ!! NEBUDE PROVEDENA INKASEM!! Zákonní zástupci si prázdninovou docházku uhradí PŘEDEM hotově, a to ve dnech od 27.6. – 29.6. v kanceláři p. účetní MŠ, u p. Věry ŽVÁČKOVÉ (sedící v MŠ Jelínkova 3, třetí patro) Platby v době prázdnin:

 • stravné – celodenní 33,- Kč
 • školné – 15,- Kč/den

Žádáme tímto rodiče, zákonné zástupce, aby si pokud možno dobře rozmysleli docházku dětí v době prázdnin. Jak si ji nahlásíte, toto rozhodnutí již bude ZÁVAZNÉ! ŠKOLKOVNÉ se nevrací, stravné se při řádném omluvení dítěte (př. z důvodu nemoci) na konci prázdnin bude zákonným zástupcům vracet. Děkujeme za pochopení a za vaši spolupráci.   Božena Jarošová ředitelka MŠ Zapsáno: 28.5.2016

 • Výsledky Zápisu do MŠ pro školní rok 2016 – 2017

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje těmto žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání: MŠ Jelínkova 3 – řed. Božena JAROŠOVÁ – 732 786 713

Registrační číslo uchazeče Výsledek přijímacího řízení
302 přijat/a
303 přijat/a
304 přijat/a
308 přijat/a
309 přijat/a
310 přijat/a
311 přijat/a
312 přijat/a
313 přijat/a
314 přijat/a
315 přijat/a
316 přijat/a
318 přijat/a

MŠ 1. Máje 11 – ved. uč. Evženie RESNEROVÁ – 731 217 000

Registrační číslo uchazeče Výsledek přijímacího řízení
501 přijat/a
502 přijat/a
503 přijat/a
504 přijat/a
505 přijat/a
506 přijat/a
507 přijat/a
508 přijat/a
509 přijat/a
510 přijat/a
511 přijat/a
513 přijat/a
514 přijat/a
515 přijat/a
516 přijat/a
517 přijat/a
518 přijat/a
519 přijat/a
520 přijat/a
521 přijat/a
522 přijat/a
523 přijat/a
301 přijat/a
306 přijat/a
307 přijat/a
320 přijat/a
604 přijat/a
606 přijat/a
611 přijat/a
612 přijat/a

MŠ Revoluční 30 – ved. uč. Věra STRAKOVÁ – 603 386 996

Registrační číslo uchazeče Výsledek přijímacího řízení
602 přijat/a
603 přijat/a
605 přijat/a
607 přijat/a
608 přijat/a
609 přijat/a
610 přijat/a

MŠ Janovice, Zámecký park 6 – ved. uč. Iva VALOVÁ – 732 337 437

Registrační číslo uchazeče Výsledek přijímacího řízení
1001 přijat/a
1002 přijat/a
1003 přijat/a
1004 přijat/a
1005 přijat/a
1006 přijat/a
1007 přijat/a
1008 přijat/a

Informativní schůzky na odloučených pracovištích proběhnou v měsíci červnu. Již se řiďte informacemi od jednotlivých p. vedoucích učitelek, na které MŠ jste byli přijati. Zapsáno: 9.5.2016

 • LOGOPEDIE V MŠlogopedie

  V pátek  29. 4. 2016  v 8,00  hod. přijede  na logopedickou prevenci p. Mgr. Večeřová Jarmila, speciální logoped. Nezapomeňte dát všem dětem  z obou skupin sešity do logopedie.

Zapsáno: 27.4.2016

 • Pohádka v MŠ

Ve středu 27.4.2016 shlédnou děti v MŠ na Jelínkové ul. pohádku od maňáskového divadla a pí. Zatloukalové z Olomouce –  „Jaro s veverkou Zrzečkou„. Vstupné: 35,- Kč

 • Informace k Zápisu do MŠ

Zápis do mateřské školy bude probíhat ve všech budovách mateřských škol!!

 • v MŠ Jelínkova 3
 • v MŠ 1. máje 11
 • v MŠ Revoluční 30
 • v MŠ Zámecký park 6, Janovice

Rodiče, máte možnost si vybrat mateřskou školu, ve které chcete umístit své dítě ve školním roce 2016/2017. Pokud bude v jedné MŠ více dětí než umožňuje kapacita, budou děti přesunuty na jinou MŠ. Ředitelka bude postupovat dle Zásad (kritérií) k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání!

 • ZÁPIS do Mateřské školy

na  Jelínkové ulici č. 3, se koná v pondělí dne 18.4. 2016 od 14,30 – 16,30 hodin v  přízemí ve třídě – Zelený klíč. Na webových stránkách www.msjelinkova.cz si můžete stáhnout :

 • Žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – tu si již můžete předem vyplnit!!
 • Zásady k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – ty si pročtěte!!

školka Přineste s sebou:

 • Rodný list dítěte
 • Očkovací průkaz dítěte

Zapsáno: 11.04.2016

 • VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

Ve čtvrtek 24.3.2016 a v pátek 25.3.2016 jsou velikonoční prázdniny (pátek na Velikonoce je nový státní svátek!). Mateřská škola na Jelínkové 3, bude v těchto dnech UZAVŘENA (provozní důvody). Děkujeme za pochopení.   Výsledek obrázku pro velikonoční přáníVelikonoční pro holky Kropenatá slepička snesla bílá vajíčka, obarvím je, vymaluji, všechny chlapce podaruji, pentličky si nastříhám, na pomlázku jim je dám.   Velikonoční pro kluky Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku, všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám, než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko.

KRÁSNÉ VELIKONOCE!!

Zapsáno: 14.3.2016

 • Divadlo ŠUMPERK

V úterý 8.3.2016 pojede třída „Zelený klíč a předškoláci z MŠ Janovice“ do šumperského divadla na pohádku: „KOCOUREK MODROOČKO“

Organizace:

 • Svačina ráno v MŠ: v 7,45 hod.
 •  Odjezd od MŠ: 8,15 hod.
 • Začátek představení: v 10,00 hod.
 • Cena vstupné a doprava celkem: 100,- Kč/dítě
 • Návrat do MŠ: 12,00 hod.- pak v MŠ oběd
 • S sebou: vhodné oblečení (NE šusťáky,oteplovačky,kombinézy)
 • MŠ zajistí na cestu čaj, ovoce, bonbóny.

Zapsáno: 2.3.2016

Současný příjem soli v České republice trojnásobně převyšuje doporučený optimální denní příjem. Každý Čech sní za rok šest kilogramů soli. Na den tak v průměru připadá 16,5 gramů. Sůl nadměrně konzumují také děti, a proto hlavní hygienik ČR iniciuje výzvu k nastartování a následnému rozvoji aktivit na podporu zdraví a prevenci nemocí v oblasti snížení konzumace soli. K výzvě se může přidat každý, stačí si prostudovat její náplň a zaregistrovat se pomocí formuláře na www.mene-solit.cz

Výzva Hlavního hygienika ČR

Nadbytek soli je jedním ze zásadních faktorů pro vznik a rozvoj vysokého krevního tlaku a souvisejících zdravotních komplikací, jakými jsou náhlé mozkové příhody, srdeční infarkty či osteoporóza. Konkrétní příklady z ostatních zemí EU ukazují, že při spolupráci napříč celou společností je možné příjem soli v populaci postupně snižovat.

Vzhledem k tomu, že současný příjem soli v České republice trojnásobně převyšuje doporučený optimální denní příjem a sůl nadměrně konzumují také děti, obracím se s výzvou k nastartování a následnému rozvoji soustavných aktivit na podporu zdraví a prevenci nemocí v oblasti snížení konzumace soli. Co pro to mohou jednotlivé subjekty udělat?

skolni-jidelna

Školy a školská zařízení (jídelny, bufety, automaty):

 • posilujte schopnosti dětí při výběru a nakládání s potravinami, včetně hodin vaření;
 • zařaďte do vyučovacích hodin v prvouce, chemii nebo biologii informaci o maximálním doporučeném příjmu soli 5 g denně a potravinách, které jí obsahují nejvíce;
 • jděte příkladem, odstraňte v jídelnách slánky ze stolů (i u dospělých strávníků);
 • omezte používání předpřipravených ingrediencí a směsí, vařte z čerstvých surovin;
 • čtěte obaly výrobků, kolik % soli obsahují, abyste nekupovali jen „drahou sůl“ (např. směsi sušené zeleniny);
 • nahrazujte sůl jinými přísadami, bylinkami;
 • kontrolujte obsah soli v potravinách nabízených dětem ve školním bufetu nebo automatu;
 • informujte na třídních schůzkách o tom, že jste se připojili k výzvě MZ a o rizicích nadměrného solení.

restaurace Restaurace, fast-foody, provozovny hromadného stravování, jídelny ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče:

 • omezte obsah soli v nabízených pokrmech;
 • vždy aktivně nabízejte i nesolenou/méně slanou variantu;
 • omezte používání předpřipravených ingrediencí a směsí, vařte z čerstvých surovin;
 • nahrazujte sůl jinými přísadami, bylinkami;
 • prezentujte, jak se snažíte sůl snižovat a jaké jsou v této oblasti vaše dlouhodobé plány;
 • nabízejte vedle pitné vody více variant neslazených nápojů.

vyrobci Výrobci potravin:

 •  zapojte se do kampaně, podporujte snižování soli v potravinách změnou receptur;
 • formulujte v této oblasti vlastní závazky a staňte se tak hnacím motorem změn.

rodina Rodiny s dětmi:

 • věnujte čas přípravě domácích pokrmů;
 • vařte se svými dětmi;
 • vařte z čerstvých surovin;
 • omezte při vaření a jídle sůl, nahrazujte ji jinými přísadami, bylinkami.

ostatni Každý z nás:

 • naučme se vyčíst obsah soli/sodíku z obalů potravin;
 • mysleme na svoje stravování a udělejme si čas na přípravu jídla;
 • nekupujme pečivo posypané solí;
 • v restauraci žádejme méně slaná jídla.

Vloženo: 2.3.2016

 • VÁŽENÍ RODIČE !

Platby za stravné a školné srážkou inkasem z vašich účtů, probíhají postupně. Termín 20. 2. , datum splatnosti plateb byl v sobotu, tudíž se platby z jiných bank než je Komerční banka, posunuly až na další pracovní dny, t.j. 22. – 24. 2. ŽÁDÁME PROSÍM O TRPĚLIVOST. Po prvních inkasních platbách zjišťujeme, že převody musí mít 2 pracovní dny dopředu jako data splatnosti, jinak není  a nebyla platba v bance přijata a vracela se nám. Když se částka strhne ve vaší bance, nám přijde na účet druhý den, ale ve výpise ji vidíme až další následující den. Opět dva dny. Nová zkušenost? Zadat platby do banky již 15. den v měsíci tak, aby byly úhrady provedeny do 20. dne ze všech bank, strženy tak z vašich účtů na účet MŠ. Kontrolu  plateb si provádíme postupně. V pátek 26.2. již budeme mít přehled o všech inkasních platbách. Pokud se vyskytnou nesrovnalosti, prosím ozvěte se, dáme vše do pořádku. Děkuji za pochopení. Božena Jarošová ředitelka MŠ Zapsáno: 24.2.2016

 • Termíny exkurzí pro děti ze Zeleného klíče !

 1. 23.2.2016 v 10.00 hod. – LÉKÁRNA
 2. 29.2.2016 v 9.30 hod.   – ZUBNÍ ORDINACE
 3. 2.3.2016  v 10.00 hod.  – DETSKÝ LÉKAŘ – Pediatr
 4. 10.3.2016 v 10.00 hod. – MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Zapsáno: 22.2.2016

 • Nová telefonní čísla  !

Od 22.2.2016 je zrušena pevná linka do MŠ. Rodiče, volejte a omlouvejte děti na nových mobilních číslech ! Zelený klíč          773 756 071 Červený klíč       773 756 072 Děkujeme. :-) Zapsáno: 22.2.2016

 • Pohádkový KARNEVAL 

  s Klauny FAMILY

se uskuteční:klaun Family

 • v pátek 19.2.2016 v 15.30 hod.
 • v sále ZUŠ na Divadelní ul.
 • DŮLEŽITÉ – provoz MŠ v pátek pouze do 15.00 hod.!! Děti s p. učitelkami a rodiči odchází do sálu, příprava na Karneval.
 • odměny a dárky pro děti zajištěny
 • srdečně zveme všechny děti z naší školky, rodiče i sourozence

RODIČE, zajistěte si pro své děti pitný režim (kdo co má rád). Děkujeme. Čtěte plakátek u svých tříd, nebo se informujte u p. učitelky ve třídě.

Hurá na Karneval!!

Zapsáno: 14.2.2016

 • FOCENÍ DĚTÍ V MŠ

  se uskuteční v pátek 19. 2. 2016 již známou firmou PHOTODIENST. Téma: Broučci nebo Cesta vlakem – pozadí bude vybráno dle vašeho hlasování, které bude mít nejvíc hlasů u toho pozadí se budou děti fotografovat. Cena celé série: 250,- Kč (původní cena 300,- Kč) Focení není povinné, kdo z rodičů nebude mít zájem, prosím nahlaste to  ve svých třídách p. učitelkám. Děkujeme za spolupráci.

Zapsáno: 4.2.2016

 • LOGOPEDIE V MŠ

  V pátek  5. 2. 2016  v 8,00  hod. přijede  na logopedickou prevenci p. Mgr. Večeřová Jarmila, speciální logoped. Je již po nemoci, její návštěva je domluvena ze dne na den. Děkuji za pochopení. Nezapomeňte dát všem dětem  z obou skupin sešity do logopedie. Zapsáno: 4.2.2016

 

 • PLATBY za školné a stravné !

LEDENv měsíci lednu proveďte 2 platby (školné a stravné) následovně: (předškoláci školné neplatí!!)

 1. Převodem z účtu na účet MŠ: 19-749960257/0100

nebo       2. Platbou na poště (kdo nemá účet u Komerční banky,  ve Spořitelně, nebo nemá internetové bankovnictví) nebo       3. Platbou přímo v KB vkladem na účet MŠ

do 25.1.2016, nejpozději do 28.1.2016

Variabilní symbol plateb MŠ Jelínkova 3: 1. platba – stravné: začíná číslem 3       (př: 3010, 3001, 3055…) 2. platba – školné:  začíná číslem 33     (př: 33010, 33001, 33055…) Popis příkazce: jméno a příjmení dítěte!! (musí být)   Variabilní symbol plateb MŠ 1. máje 11: 1. platba – stravné: začíná číslem 5       (př: 5099, 5071, 5012…) 2. platba – školné:  začíná číslem 55   (př: 55099, 55071, 55012…)   Variabilní symbol plateb MŠ Revoluční 30: 1. platba – stravné: začíná číslem 6       (př: 6010, 6001, 6055…) 2. platba – školné:  začíná číslem 66     (př: 66010, 66001, 66055…)   ÚNORdo 15.2.2016 žádáme všechny zákonné zástupce, aby si u svého peněžního ústavu (banky, spořitelny,…) zřídili

„SOUHLAS k platbě INKASEM“

– jedná se o platby převodem z účtu na účet (banka strhne pouze platbu, kterou vypočítá přesně podle odhlášené stravy a odebraných obědů VŠJ pí. Pacvoňová Julie, zákonný zástupce se nemusí o nic starat!)   LIMIT na platby inkasem, který musí být na vašem účtě:

 • 800,- Kč na stravné
 • 350,- Kč na školné

CELKEM  – 1.150,- Kč   Potvrzení vystavené peněžním ústavem (spořitelnou, bankou, nebo si jej vytisknete z internetového bankovnictví), odevzdejte ve své MŠ, ve třídě u p. učitelky do 15.2.2016. Ta jej pak předá VŠJ p. J. Pacvoňové.   V případě nejasností se informujte přímo u p. ředitelky. Děkujeme za pochopení a spolupráci.   Božena Jarošová ředitelka MŠ Zapsáno: 20.1.2016

 • VÁNOČNÍ PRÁZDNINY!!“

Od středy 23.12.2015 do 1.1.2016 včetně, bude provoz MŠ uzavřen. Provoz MŠ končí v úterý 22.12.2015, v novém roce začínáme v pondělí 4.1.2016. Radostné a spokojené Vánoce všem dětem i rodičům přeje kolektiv MŠ. Zapsáno: 6.12.2015

 • LOGOPEDIE V MŠ

V pátek  11. 12. 2015  v 8,00  hod. přijede  na logopedickou prevenci p. Mgr. Večeřová Jarmila, speciální logoped. Nezapomeňte dát všem dětem  z obou skupin sešity do logopedie. Zapsáno: 6.12.2015

 • „JARMARK mateřských škol“

Milí rodiče, zveme vás na „vánoční jarmark mateřských škol“, kde si můžete zakoupit výrobky vašich dětí a paní učitelek. Pokud budete chtít, můžete přispět vánočními drobnými výrobky, ozdobami. Která maminka bude mít čas, může nám pomoci s prodejem! Výtěžek z prodeje za naši mateřskou školu děti věnují zvířátkům do útulku. Kde – na náměstí každý pátek prodej v dřevěném domečku V kolik hodin – od 9.00 – 17.00 hod. Které dny – 27.11.2015 – MŠ Janovice                           4.12.2015 – MŠ 1. Máje 11                          11.12.2015 – MŠ Revoluční – Okál                          18.12.2015 – MŠ Jelínkova Těšíme se na vás!! Zapsáno: 6.12.2015

 • Nabídka práce

  Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizacePŘIJME   UČITELKU  MŠs kvalifikací pro předškolní vzděláváníPracovní poměr na dobu určitou.S nástupem od 1. 1. 2016.Částečný úvazek cca 50%K žádosti přiložte:

  • životopis s podrobně popsanou praxí v MŠ
  • kopii dokladu o vzdělání
  • telefonní kontakt a e-mailovou adresu

  Zájemci mohou podat písemnou žádost

  do 11. 12. 2015 na adresu školy.

  Kontaktní údaje: MŠ Rýmařov Jelínkova 741/3 795 01 Rýmařov   ms.jelinkova@seznam.cz ms.jelinkova.cz tel: 554 212 322

 

 • INFORMATIVNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE

se budou konat v jednotlivých třídách zvlášť. – „Červený klíč“ – v úterý 22.9.2015 v 15.30 hod. – „Zelený klíč“ – ve čtvrtek 24.9.2015 v 15.30 hod. Jste všichni srdečně zváni. Program: – společně se domluvíme na akcích MŠ, – dozvíte se podrobnosti ohledně rekonstrukce školní zahrady, – s rodiči předškolních dětí si popovídáme o kroužcích v MŠ, logopedii apod. Těšíme se na vaši účast! Zapsáno: 19.9.2015

 • Hurá po prázdninách do školky !!

Vítáme po krásných, sluníčkem vyhřátých prázdninách nejen naše děti, které se vrací po dovolených, ale také naše nové kamarády a jejich rodiče. Přejeme vám, že s námi prožijete pěkný, pohodový, programem a akcemi nabitý nový školní rok 2015 – 2016. Zapsáno: 1.9.2015        

 • HURÁ NA PRÁZDNINY!!

Sluníčkové prázdniny, odpočinek a pohodu všem dětem i rodičům !!

Přejí všechny p. učitelky a provozní zaměstnankyně. :-)

Zapsáno: 25.6.2015

 • PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

MŠ uzavřena od 1.7.2015 – 7.8.2015 – rekonstrukce včetně malování třídy v přízemí a úprava třídy v 1. patře. MŠ otevřena pro pracující rodiče od 10.8.2015 – 31.8.2015. Zapsáno: 25.6.2015      

 • PLASTOŽROUT !!

Poděkování patří všem dětem i rodičům za sběr PET víček. Ve školním roce 2014-2015 jsme společně nasbírali 70 kg pet víček. Od společnosti JELINEK – TRADING jsme obdrželi celkovou částku 490,- Kč. Peníze byly použity na naši společnou akci „Den rodiny – Rytířská slavnost“. Sbírejte ale dál, i v příštím školním roce se této ekologické aktivity zúčastníme. Zapsáno: 25.6.2015

 • Akce v posledním týdnu v červnu – v MŠ

24.6.2015Logopedie (od 8.00 hod. od rána) s p. Mgr. J. Večeřovou a p. uč. Martinou. Nezapomeňte se sešity !!   24.6.2015„Slavnostní rozloučení s předškoláčky“ – zábavná šou s „Klauny na volné noze“ – začátek představení v 16.00 hod. Po zábavné šou bude pasování předškoláčků a předávání dárečků, pohoštění pro děti. (viz plakátek)   25.6.2015 – divadlo MAHEN v SVČ – děti z celé mateřské školy shlédnou pohádku „O čertovském křesle“. Začátek v 9.00 hod. Vstupné 20,- Kč.   26.6.2015spaní „předškoláčků v MŠ“ až do soboty do rána !! (Bližší informace si společně sdělíme ve středu po slavnostním rozloučení). Zapsáno: 23.6.2015

 •  DOBÝVÁNÍ hradu JELÍNKOV

RYTÍŘOVÉ, RYTÍŘKY A DVORNÍ DÁMY – jste srdečně zváni na hrad Jelínkov!!

Kdy – ve čtvrtek 11.6.2015 V kolik – v 15.30 hod. Úkol č. 1: vstupné za každou rodinu: něco upečeného, oplatek, ovoce, zelenina….. = pro všechny pak „hodokvas“, pití zajištěno (minerální neslazené vody, ochucená Aquila, v termosce čaj..) Další úkoly již na stanovištích na školní zahradě. Po splnění všech úkolů slib rytířů a dvorních dam, pasování na rytíře a rytířky, na závěr zpěv rodičů i dětí společně – „Rytířská píseň“ (melodie “ Jó, třešně zrály“)

ČTĚTE PLAKÁT AŽ DO KONCE – U VCHODU DO MŠ !!

Zapsáno: 10.6.2015

 

 • VÝLET do Ostravy – Svět techniky

Kdy: v úterý 9.6.2015 v 8.30 hod. od MŠ Kdo: třída „zelený klíč“ a nejstarší děti z „červeného klíče“ Co s sebou: – do batůžku celodenní svačinu (na kostky nakrájený řízek, chleba, rohlík, ovoce, zelenina, sladkost-která se nedrobí!!), 1 ks pití př: Jupík, kapesníky, náhradní tričko Cena: 200,- Kč Zapsáno: 8.6.2015

 • ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Mateřská škola, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání těmto uchazečům: Seznam uchazečů: Uchazeč               Výsledky řízení č. 1                         přijat/a č. 2                        přijat/a č. 4                        přijat/a č. 6                        přijat/a č. 7                        přijat/a č. 10                      přijat/a č. 13                      přijat/a č. 14                      přijat/a č. 15                      přijat/a č. 16                      přijat/a   Z důvodu neočekávaných organizačních změn mohlo být přijato méně dětí, než bylo původně plánováno. Děkujeme za pochopení. Zákonní zástupci (matka) přijatého dítěte se dostaví v pondělí 22. 6. 2015 v 15.30 hod. na „Informativní schůzku“ pro informace k zahájení docházky dítěte v novém školním roce 2015/2016.      V Rýmařově dne 26.5.2015                                          Božena Jarošová, řed. MŠ   Zapsáno: 26.5.2015

 • FOCENÍ DĚTÍ

Všechny děti z celé mateřské školy se budou po jednotlivých třídách fotografovat!! Fotit bude p. Drexler. Kdy – v pátek 29.5.2015 dopoledne Rodiče, nahlaste p. učitelkám, které děti se mohou vyfotit s kamarádem nebo se budou fotit pouze se třídou. Děkujeme. Zapsáno: 25.5.2015

 • LOGOPEDIE V MŠ

V úterý 26. 5. 2015  v 8,00  hod. přijede  na logopedickou prevenci p. Mgr. Večeřová Jarmila, speciální logoped. Nezapomeňte dát všem dětem  z obou skupin sešity do logopedie. Zapsáno: 20.5.2015

 • DRAVCI v MŠ

V pátek  22.5.2015 shlédnou všechny děti na školní zahradě přehlídku malých dravců (sovičky, poštolky, káně……) Seznámí se s největším a nejmenším dravcem, s jednotlivými druhy dravců, sov (rozpětí křídel, čím se živí, rychlost letu a jiné zajímavosti). Letové ukázky dravců a sov. Ukázka začíná: 10.00 hod. Vstupné:  40,- Kč       Zapsáno: 19.5.2015

 • DEN MAMINEK v MŠ

se uskuteční ve třídách: Červený klíč – ve čtvrtek 14.4.2015 v 15.30 hod. Zelený klíč – v úterý 26.5.2015 v 15.30 hod. Žlutý klíč – v pondělí 25.5.2015 v 15.30 hod. ČTĚTE prosím plakátky v šatnách jednotlivých tříd !!! Zapsáno: 11.5.2015 Aktualizováno: 19.5.2015

 • SLET ČARODĚJŮ A ČARODĚJNIC

se v naší mateřské škole uskuteční již od rána a bude probíhat celé dopoledne ve čtvrtek 30. 4. 2015.

 • Přileťte na adresu JELÍNKOVA 3.

 • Vstup pouze v čarodějnickém nebo kouzelnickém kostýmu.

PROGRAM:

 • čarodějnické hrátky
 • soutěže a kvízy
 • vaření lektvarů
 • pojídání hadů

Těší se na vás vaše kamarádky p. učitelky – čarodějky! Zapsáno: 28.4.2015

 • ZÁPIS  DO  MŠ

Se uskuteční v úterý 28. 4. 2015 ve třídě „ČERVENÝ KLÍČ“, a to od 15.00 hod. – 16.30 hod.Přineste s sebou:

 • rodný list dítěte
 • očkovací průkaz dítěte

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka příspěvkové organizace, Mateřské školy Rýmařov stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, to je 50 dětí celkem.

Počet dětí, které může ředitelka školy přijmout pro školní rok 2015/2016, je celkem 15 dětí

Přijímány k předškolnímu vzdělávání pro rok 2015/2016 budou:

 1. děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky;
 2. děti, které dovršily věk 4 let a mohou být přijaty na celodenní docházku;
 3. děti, které dovršily věk 3 let a mohou být přijaty na celodenní docházku;
 4. děti, které dovršily věk 3 let, matka na mateřském příspěvku s druhým dítětem;
 5. děti mladší 3 let, ale pracujících rodičů, děti jsou samostatné v hygienických návycích (bez plen), potřebnost individuálně posoudí a rozhodne ředitelka MŠ;

Doplňující kritéria pro rozhodování o přijetí dětí:

 1. opakované žádosti, tj. děti neumístěné v minulém školním roce;
 2. děti, jejichž sourozenci již navštěvují mateřskou školu;
 3. děti z neúplných rodin;
 4. děti se zdravotním postižením na základě zdravotního posudku;

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti!! Účinnost dne  1. 4. 2015 Zapsáno: 26.4.2015

 • PODĚKOVÁNÍ :-)

Ředitelka jménem celého kolektivu mateřské školy děkuje za pomoc a za spolupráci při hrabání školní zahrady níže uvedeným rodičům a malým pomocníčkům:

 • p. VYSLOUŽILOVÉ a Matýskovi
 • p. METELKOVÉ a Petrušce
 • p. KUXOVÉ a Tomáškovi
 • rodině VOLKOVÉ a Kubíčkovi
 • p. KŘENKOVÉ a Kateřince
 • p. CHLACHULOVÉ a Lukáškovi
 • p. BOCIÁNOVÉ a Marečkovi, Simonce
 • p. BARANOVÉ a Rozárce
 • p. ZAPRIANOVÉ a Nikolce
 • p. KUBĚNOVÉ st.  a Tobiáškovi
 • p. KUBĚNOVÉ a Terezce
 • p. PŘIKRYLOVÉ  a Marušce
 • p.  ZAPRIANOVI Kubovi a Victorce
 • p.  COUDRAY a Sárince

a ostatním dětem ze všech tříd, i p. učitelkám, které se zapojily do hrabání, úklidu a sbírání větví v dopoledních hodinách. TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI I S OSTATNÍMI RODIČI PŘI JINÝCH AKCÍCH! Zapsáno: 22.4.2015

 • LOGOPEDIE V MŠ

V úterý 21. 4. 2015  v 8,00  hod. přijede  na logopedickou prevenci p. Mgr. Večeřová Jarmila, speciální logoped. Nezapomeňte dát všem dětem  z obou skupin sešity do logopedie. Zapsáno: 15.5.2015

 • KONCERT  Pavla Nováka

Ve čtvrtek 16.4.2015  jdou děti z MŠ do SVČ na koncert Pavla Nováka.

O čem bude koncert?

Budeme si zpívat! Srozumitelnou a zábavnou formou dáme dětem základní rady do života a otevřeme jim úplně nové pohledy na známé věci. Pořady pro děti děláme více jak 25 let. Víme, jak děti zaujmout a zároveň jim nenásilnou formou předat motivační, výchovné, naučné i preventivní informace. Děti by vždy měly být na prvním místě, o to nám jde především. V čem jsou naše pořady pro děti tak přínosné?

 • každé vystoupení je tematicky zaměřeno
 • obsah koresponduje s platným RVP ZV + ŠVP
 • základem jsou vlastní texty a melodie Pavla Nováka z cyklu Budeme si zpívat
 • kombinace legrace, zpívání a přirozeného vzdělávání
 • pořady pro děti jsou plnohodnotná a nezávislá výuková alternativa

Dětský úsměv, potlesk a dobrá nálada jsou pro nás největší odměnou. Přesvědčte se sami. Koncert začíná: v 10.00 hod. Vstupné: 50,- Kč Zapsáno: 14.4.2015

 • Jarní hrabání školní zahrady

Milí rodiče a malí pomocníčci:

přijďte ve dnech 15.4.2015 – 16.4.2015 a společně si uklidíme a vyhrabeme naši školní zahradu. Co s sebou:

 • hrábě (kdo nemá, máme ve školce asi 4 ks)
 • chuť do práce a dobrou náladu
 • pití i káva zajištěna !!

Děkujeme za pomoc a spolupráci!! Zapsáno: 14.4.2015

 • Pohádka „KYKYRYKY“

Ve středu 8.4.2015 shlédnou všechny děti v mateřské škole tři pohádky pod názvem „Kykyryky.“ Pohádky dětem zahraje p. Borošová z Divadla dětského diváka z Přerova. Svačina: 8.10 hod. Představení začíná: v 8.45 hod. Vstupné: 35,- Kč kykyryky Přiveďte své děti do 8.00 hod.!! Děkujeme za spolupráci. Zapsáno: 7.4.2015

 • Velikonoční prázdniny

Ve dnech 2.4. a 3.4.2015 budou „Velikonoční prázdniny“. Žádáme tímto rodiče, aby ve svých třídách nahlásili, které děti budou mít volno a kdo bude chodit do MŠ. Děkujeme a všem dětem i rodičům přejeme hodně jarního sluníčka a bohatou pomlázku. null Zapsáno: 29.3.2015

 • LOGOPEDIE V MŠ

V úterý 24. 3. 2015 v 8,00  hod. přijede  na logopedickou prevenci p. Mgr. Večeřová Jarmila, speciální logoped. Nezapomeňte dát všem dětem  z obou skupin sešity do logopedie. Zapsáno: 22.3.2015

 • DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE !

Vstup do mateřské školy je již zajištěn novým bezpečnostním zámkem. Tento zámek již bude v provozu od úterý 10.3.2015.

Bližší informace vám sdělí p. učitelky ve všech třídách. Zapsáno: 9.3.2015

 • POHÁDKA v MŠ

Ve středu 4.3.2015 shlédnou děti v MŠ pohádku v podání Maňáskového divadla z Olomouce:

Prasátka a jejich velká jarní výprava

Je jaro a prasátkům Čertíkovi a Bertíkovi už začíná být dědečkův dvoreček malý. Sluníčko krásně svítí a tak se rozhodnou jít do světa. Na své výpravě zažijí spoustu dobrodružství a dokonce pomohou malé hodné myšce napálit velkého zlého vlka. Představení začíná: v 10.30 hod. Vybíráme: 35,- Kč Zapsáno: 3.3.2015       květiny

 • VÁŽENÍ RODIČE,

od 1. března 2015 dochází v naší mateřské škole ke změně v pedagogickém personálu. Po 25 letech odpracovaných v naší mateřské škole se stěhuje a odchází p. učitelka Liba Mervová. Touto cestou bych chtěla p. učitelce Libušce za všechny její kolegyně na pracovišti a děti předat pomyslnou kytičku a poděkovat jí za dlouhá léta odpracovaná v naší mateřské škole, za profesionální a zodpovědný přístup ke své práci, k dětem, k rodičům a popřát jí na novém pracovišti hodně úspěchů, spokojenost a jen to nejlepší. Od 1. března na její místo nastoupí kvalifikovaná p. učitelka Jana Kalinovská. Zapsáno: 23.2.2015

 • KARNEVAL ! ! !

Kdy: v úterý 3. 3. 2015 Kde: v sále ZUŠ na Divadelní ulici (jako v loni) V kolik začínáme: v 16.00 hod. Srdečně zveme všechny děti z naší školky, rodiče i sourozence. Vstup pro děti v masce!!! Prosíme rodiče, aby si zajistili pro děti pití (co mají rády). MŠ zajistí program a drobné dárky. Zapsáno: 17. 2. 2015

 • FOCENÍ DĚTÍ V MŠ

se uskuteční v pondělí 23. 2. 2015 již známou firmou PHOTODIENST. Téma: jarní okno s květinami (viz vyvěšený obrázek) Cena celé série: 250,- Kč (původní cena 290,- Kč) Focení není povinné, kdo z rodičů nebude mít zájem, prosím nahlaste to  ve svých třídách p. učitelkám. Děkujeme za spolupráci. Zapsáno: 17. 2. 2015

 • LOGOPEDIE V MŠ

 • logopedie

  V pátek 20. 2. 2015 v 8,00  hod. přijede  na logopedickou prevenci p. Mgr. Večeřová Jarmila, speciální logoped.

Nezapomeňte dát všem dětem  z obou skupin sešity do logopedie. Zapsáno: 17. 2. 2015

 •  Milí rodiče,

srdečně vás zveme na společné setkání a předání si informací ohledně Zápisu do 1. třídy ZŠ a jak připravit děti na vstup do 1. třídy, s p. učitelkou ze základní školy, Mgr. Hankou Mikuláškovou. Kdy: ve čtvrtek 29.1.2015 V kolik: v 15.15 hod. ve třídě Zelený klíč Připravte si prosím na p. učitelku dotazy. Těšíme se na vás! Vaše děti a p. učitelky. Zapsáno: 25.1.2015

 • VÁNOČNÍ PRÁZDNINY!

O betlémvánocích bude MŠ uzavřena jako škola, tedy od   22.12.2014 až do 2.1.2014. Provoz bude zahájen 5.1.2014.

Radostné a pokojné Vánoce všem dětem i rodičům přejí p. učitelky a personál MŠ.  

 Zapsáno: 11.12.2014

 • LOGOPEDIE V MŠ

  logopedieV úterý 16.12.2014 v 8,00  hod. přijede na logopedickou prevenci p. Mgr. Večeřová Jarmila, speciální logoped.

Nezapomeňte dát všem dětem  z obou skupin sešity do logopedie.   Zapsáno: 11.12.2014

 • Focení dětí u vánočního stromečku

V pátek 12.12.2014 se budou od 9.00 hod. děti fotogravocat u vánočního stromečku. Fotografovat bude pan Drexler!! Zapsáno: 11.12.2014

 •  Vánoční besídky pro rodiče

 11.12.2014 – v 15,30 hod. – třída Zelený klíč 16.12.2014 – v 15,30 hod. – třída Červený klíč 16.12.2014 – v 15,00 hod. – třída Žlutý klíč Srdečně zveme rodiče i prarodiče a přijďte se svými dětmi a paní učitelkami strávit  společné sváteční odpoledne u vánočního stromečku (čtěte prosím plakátky v jednotlivých třídách). Těší se na vás vaše děti a p. učitelky. Zapsáno: 11.12.2014

 • Mikuláš v MŠ

Mikuláš V pátek 5.12.2014 v dopoledních hodinách navštíví naše děti Mikuláš. Jestlipak si přivede s sebou i pomocníky čertíka a anděla? Bude mít Mikuláš pro děti nadílku? To bude překvapení, přiveďte chybějící děti na 9.00 hod. do MŠ na Mikuláše!   Zapsáno: 3.12.2014

 • O CUKRÁŘCE BARBORCE A ZAPOMENUTÉM ČERTÍKOVI

Ve čtvrtek 4.12.2014 shlédnou všechny děti v mateřské škole pohádku divadla ÚSMĚV Ludmily Frištenské z Přerova „O cukrářce Barborce a zapomenutém čertíkovi“. Pohádka začíná: v 8,45 hod. Vybíráme: 40,- Kč / dítě Zapsáno: 30.11.2014

 • VÝLET do svíčkárny, mydlárny RODAS v Olomouci

V úterý 25.11.2014 pojedou všechny předškolní děti ze Zeleného klíče (popřípadně bude stav chybějících nemocných dětí doplněn dětmi z červeného klíče) na malý výlet do Olomouce. Budou si vyrábět „vánoční překvapení“ ( prosíme o vhodné oblečení). Rodiče zajistí: ráno doma snídani (ne mléčnou !), do batůžku: pláštěnku, kapesníky, pití. Dětem trpící nevolností dejte KINEDRYL !! MŠ zajistí: dopolední svačinu z MŠ, ovoce, bonbony na mlsandu Odjezd: ráno od MŠ v 8,15 hod. Návrat: na oběd do MŠ mezi 12,00 – 12,30 hod. Cena: 100,- Kč (80,- Kč svíčkárna; 20,- Kč příspěvek na autobus) Zapsáno: 24.11.2014

 • LOGOPEDIE V MŠ

  logopedieV úterý 18.11.2014 v 8,00  hod. přijede na logopedickou prevenci p. Mgr. Večeřová Jarmila, speciální logoped.

Nezapomeňte dát všem dětem  z obou skupin sešity do logopedie.     Zapsáno: 10.11.2014

 

 • Beseda – DENTÁLNÍ PREVENCE

Ve čtvrtek 13.11.2014 se koná v 15,30 hod. ve třídě Zelený klíč, přednáška na téma „DENTÁLNÍ PREVENCE“. Přijďte si poslechnout něco nového o technice čištění zoubků u dětí, o vhodných pomůckách, jak vybrat vhodnou zubní pastu, kdy si s dětmi čistit zoubky, a pod. Přednášet vám budou LUCKA a ANETA – studentky zubního lékařství na LF UP Olomouc.

Přijďte nastávající „paní zubařky“ podpořit v jejich aktivitě, kterou musí v rámci svého studia uskutečnit.

Zváni jsou všichni rodiče a děti od 3 – 7 let !

Zapsáno: 10.11.2014

 

 • UZAVŘENÍ MŠ !!

V pondělí 27.10. a v úterý 28.10. (státní svátek) bude MŠ uzavřena!!

Ve středu 29.10. jsou podzimní prázdniny !podzim

Ve čtvrtek 30.10.  a v pátek 31.10.  bude MŠ otevřena na dvě třídy ( z důvodu omlouvání dětí a čerpání ředitelského volna na Základní škole). Žádáme tímto rodiče, aby ve svých třídách p. učitelkám nahlásili docházku svých dětí ve výše uvedených dnech. Děkujeme za spolupráci a přejeme vám krásné podzimní prázdniny !!

 • LOGOPEDIE V MŠ

logopedie V úterý 21.10.2014 přijede na logopedickou prevenci p. Mgr. Večeřová Jarmila. Nezapomeňte dát všem dětem  z obou skupin sešity do logopedie !     Zapsáno: 16.10.2014

 •  DEN  STROMŮ

stromy

Zveme děti i rodiče na oslavu Dne stromů!

Kdy: v pátek 17.10.2014 V kolik hodin: v 15,30 hod. Společně se sejdeme před MŠ, kde si zasadíme „vánoční stromeček“. V MŠ pak budou pro děti i rodiče připraveny tvořivé dílny, sportovní aktivity, vědomostní kvízy apod. Na občerstvení si dáme to, co nám nabízejí stromy (různé ovoce a plody stromů v jakékoliv podobě). Tímto vás žádáme o spolupráci a těšíme se , že také něco na společnou mlsandu přinesete. Přineste si také s sebou pro své děti jednobarevné triko (nemusí být bílé), budeme tiskat podzimní motivy barvami na textil! Těšíme se na vás a společně strávené páteční odpoledne !

 • KROUŽKY V MŠ

 Začínají v týdnu od 13. října 2014 !

(bližší informace a seznamy dětí najdete v sekci – O školce – viz Kroužky).

 • INFORMATIVNÍ ŚCHŮZKA PRO RODIČE

se uskuteční v ÚTERÝ  30.9.2014 v 15,30 hod. ve třídě „Červený klíč“ Program: 1) BESEDA  s pracovnicí z Krajské hygienické stanice 2) LOGOPEDIE v MŠ – informace předá p. uč. Sajbotová Martina 3) přechod do jednotlivých tříd, další informace  již ve třídách u třídních p. učitelek

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015